Beprotiškiausi Partijų Pažadai – Grąžins Litą, Nemokamai Aprūpins Elektra Ir Dalins Žemę Šeimoms

Naujausios žinios

Dalis partijų prieš Seimo rinkimus kaip reikiant pamiklino liežuvius ir pasmailino plunksnas, viena su kita labiau konkuruodamos, kuri rinkėją apipils daugiau pažadų. Problema ta, kad dalis jų – neįgyvendinami arba apskritai protu sunkiai suvokiami. Kol vienos žada naikinti LRT ar Konstitucinį Teismą, kitos garantuoja nemokamą elektrą, būsto paskolas arba lito sugrąžinimą.

Portalas tv3.lt tęsia Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų programų apžvalgas, ieškodamas keisčiausių, sunkiausiai įgyvendinamų ar paprasčiausiai nesuvokiamų partijų pažadų. Su pirmąja ciklo dalimi galite susipažinti čia: Keisčiausi partijų pažadai – naikins erkes ir pensininkams pirks 200 eurų vertės kelialapius.

Liaudies partija

Savo rinkimų programoje Liaudies partija įraitė ne vieną keistą ir sunkiai įgyvendinamą pažadą rinkėjams. Vienas jų – nemokama elektra senjorams ir daugiavaikėms šeimoms.

Taip pat partija siūlo diferencijuoti mokesčius „Sodrai“ bei Gyventojų pajamų mokestį pagal gyventojų amžių. Asmenys iki 30 m. amžiaus „Sodrai“ mokėtų 10 proc., o GPM – 5 proc. siekiančius mokesčius. Asmenys iki 40 m. amžiaus atitinkamai mokėtų 15 proc. ir 20 proc. mokesčius, o 40 m. amžiaus ir vyresni tenkintųsi dabartiniais mokesčių tarifais.

Taip pat partija tvirtina ketinanti grąžinti Konstitucijos veikimą. Bet jis, kaip žinia, nėra nei suspenduotas, nei apribotas. Konstitucija tebėra aukščiausias šalies įstatymas. Be to, Liaudies partija žada „grąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintą teisę įgyvendinti savo valią tiesiogiai – referendumo būdu“. Ir vėlgi, šią teisę piliečiams Konstitucija jau ir taip numato, ji nėra apribota.

Liaudies partijos programoje – ir siekis „parengti teisinę bazę ir būti pasirengusiems išstojimui iš Europos Sąjungos esant sprendimams dėl Europos Sąjungos griūties ar jos likvidavimo: nuo įstatymo projekto iki savo valiutos sugrąžinimo, išsaugant šiandien esamas jos atsargas“.

Taip pat partija pateikia apskritai sunkiai suprantamą pažadą: „Nacionalinės piniginio vieneto, pririšto prie šalies viduje sukuriamo prekių ir paslaugų krepšelio, įvedimas“.

Dar Liaudies partija žada LRT „sugrąžinti visuomenei“, „įteisinti senąją-prigimtinę lietuvišką pasaulėžiūrą“, o savo programoje siaurai apibrėžia šeimą kaip „vyro ir moters sąjunga, kuri augina vaikus“.

Galiausiai tarp neįgyvendinamų partijos pažadų – skirti 15 arų valstybinės žemės naujai šeimos gyvenamojo būsto statybai.


Patogiausias būdas sužinoti ir pamatyti daugiau turinio - sekti mūsų „Facebook“ puslapį


„Drąsos kelias“

Politinė partija „Drąsos kelias“ apskritai ketina nutraukti finansavimą ir uždaryti LRT. Tarp kitų keistų partijos pažadų – antstolių darbo užmokesčio ribojimas, Konstitucinio Teismo panaikinimas ir viešas žagintojų ir pedofilų registras.

Galiausiai partija žada Seimo narių skaičių mažinti iki 101, o kadencijų skaičių riboti iki dviejų. Kaip žinia, klausimu dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121 Lietuvos piliečiai galėjo pasisakyti 2019 m. vykusiame referendume, kuris laikomas neįvykusiu dėl per mažo balsavusiųjų skaičiaus. Todėl akivaizdu, tautos valios šiam klausimui nėra.

Centro partija-tautininkai

Kaip ir Liaudies partija, Centro partija-tautininkai žada „grąžinti Konstitucijos veikimą bei suverenias tautos galias“. Kaip minėta, Konstitucija tebėra aukščiausias ir veikiantis šalies įstatymas, o jos 2 str. numato, kad „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“.

Taip pat Centro partija-tautininkai žada stiprinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, konstitucinį statusą. Ir vėl – šis punktas jau yra įtvirtintas Konstitucijos 14 str., kuris numato, kad „valstybinė kalba – lietuvių kalba“.

Partija subtiliai kalba apie lito grąžinimą, savo programoje rašydama „priimsime teisės aktus, nustatančius vietinių pinigų steigimo ir funkcionavimo tvarką“.

Taip pat Centro partija-tautininkai ketina taikyti intervencines priemones, siekdami suvaldyti kainas, o visas „natūralias monopolijas” (komunalinių paslaugų ir transporto infrastruktūrą) nacionalizuoti.

Nors tai atskirai nepažymima programoje, partijos pirmininkas Naglis Puteikis yra viešai teigęs, kad partija uždarytų Generalinę prokuratūrą.

Galiausiai partija žada siekti „įstatymais užkirsti kelią lytinių iškrypimų ir genderizmo propagandai“.

Krikščionių sąjunga

Savo programoje Krikščionių sąjunga akcentuoja, kad „ne gėjų paradai, bet pagarba mūsų istorijai ir tradicijoms stiprino ir stiprins mūsų valstybę“. O viena iš savo pareigų partija įvardina „visuose įstatymuose žmogų pastatyti vėl ant kojų, o ne ant galvos, kaip dabar“.

Partija žada priimti įstatymą, „kad mūsų asmens tapatybės kortelės kode būtu užfiksuota ne išgalvota, bet prigimtinė lytis“.

Dar Krikščionių sąjunga žada įvesti privalomąją karo tarnybą visiems sveikiems vyrams. Taip pat partijos planuose – „susigrąžinti viešosios kalbos priežiūros sistemą, palaipsniui išvalant ją nuo nereikalingų svetimybių“.

Galiausiai Krikščionių sąjunga ketina kurti sistemą, kad Lietuvoje dirbantys mokslininkai galėtų gauti kreditą būstui įsigyti, tačiau įsipareigotų, pavyzdžiui, 10 metų atidirbti Lietuvoje.

Nacionalinis susivienijimas

Nacionalinis susivienijimas savo programoje akcentuoja, kad „turi būti nutraukta bet kokia valstybės parama genderizmo ideologijos sklaidai ir lygių kvotų sistemoms, atmestas vienpusiškas homoseksualumo ir transseksualumo pateikimas ugdymo programose, uždrausta ankstyva seksualizacija ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose, pseudomokslinių genderinių tyrimų finansavimas iš valstybės lėšų“.

Taip pat, kalbėdama apie švietimą, partija numato, kad „mokyklinėje istorijos programoje ir vadovėliuose vyraujančią „eurocentrinę“ Lietuvos istorijos koncepciją [reikia] pakeisti „lituanocentrine“, paremta tautos ir valstybės istorijos vertinimu tautos interesų požiūriu“.

Nors tai neišskiriama programoje, savo reklaminiame rinkimų lankstinuke Nacionalinis susivienijimas pažymi ketinantis panaikinti Konstitucinį Teismą.

Galiausiai partija siūlo mokyklose įvesti pirminį karinį rengimą.

Lietuvos žaliųjų partija

Lietuvos žaliųjų partija savo programoje pasisako už 7 valandų darbo dieną arba keturių darbo dienų savaitę. Taip pat partija nori inicijuoti diskusijas dėl trumpesnės darbo savaitės ar priedų prie užmokesčio darbuotojams, kurie neturi žalingų įpročių

Taip pat Lietuvos žaliųjų partija ketina padengti būsto kredito palūkanas šeimoms, auginančioms vaikus.

Kalbėdama apie infrastruktūrą, partija ketina raginti savivaldybes miestų centrus palikti tik pėstiesiems ir dviratininkams bei privačiomis lėšomis vystyti metropoliteno (metro) idėją Vilniuje.

Kartų solidarumo sąjunga-Santalka Lietuvai

Vienintelis tikrai keistas šios partijos trumpos programos punktas – noras pertvarkyti Seimą į dviejų rūmų sistemą. Numatoma, kad Seimą sudarytų Tautos rūmai (101 parlamentaras) ir Senatas (40 parlamentarų).

Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.

Šaltinis: tv3.lt


TikrojiLietuva.net

Komentarai

Pasidalinti Facebook'e