Covid – 19 sergantis žmogus nebuvo įleistas į Ukmergės ligoninę ir netrukus mirė prie uždarytų ligoninės durų

Naujausios žinios

Žurnalistas Kristupas Krivickas pranešė, kad koronavirusu serganti ir mirštanti moteris atvežta su greitąja nebuvo įleista į Ukmergės ligoninę ir mirė prie uždarytų ligoninės durų

Kristupas Krivickas

„Covid – 19 sergantis ir mirštantis žmogus atvežtas su greitąja nebuvo įleistas į Ukmergės ligoninę ir netrukus mirė prie uždarytų ligoninės durų. Pagalbą pacientui savo išgalėmis prie užrakintų ligoninės durų teikė patys greitosios pagalbos ekipažo darbuotojai.

Negalėdami patikėti tuo, kas vyksta greitosios medikai nufilmavo poros minučių trukmės video kad turėtų įrodymus kaip mirštantis ligonis neįleidžiamas į ligoninės skubios pagalbos priimamąjį nors apie atvežamą sunkios būklės pacientą žinojo. Ir už tai, kad filmavo gavo nuobaudas!!!

Dabar ligoninės vadovybė privertė juos sunaikinti šokiruojantį vaizdo įrašą, mainais sutiko panaikinti nuobaudas. Šokiruojanti istorija. Ir jau nebe pirmą kartą pribloškianti sveikatai ir gyvybei pavojinga betvarkė Ukmergės ligoninėje. Labai tikiuosi, kad artimiausiu metu pavyks paviešinti ir patį skandalingą vaizdo įrašą.

“2020 m. birželio 23 d. Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytota Gitana Čepienė panaikino savo 2020 m. balandžio 22 d. paskirtą Greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotuojams A.J.ir M.S. įspėjimus dėl darbo pareigų pažeidimo ir įspėjimo skyrimo.

Tai buvo padaryta vadovaujantis taikos sutartimi, kuri buvo sudaryta Vilniaus skyriaus 5-osios darbo ginčų komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstomas šio įspėjimo teisėtumas.

G.Čepienė šį įspėjimą buvo paskyrusi GMP darbuotojams dėl jų veiksmų 2020 m. kovo 20 d. vykdant savo darbines pareigas.

Tą dieną Ukmergės Greitosios medicininės pagalbos (GMP) stotis gavo iškvietimą dėl sunkios vyresnio amžiaus pacientės sveikatos būklės.

Nuvykus pas ligonę GMP brigados vadovė A.J. įvertino pacientės būklę kaip pavojingą gyvybei, pagal nustatytą tvarką tarnybiniu skambučiu paskambino Ukmergės ligoninės skubios pagalbos skyriui, įspėjo, kad pacientei skubiai reikalinga reanimacija, ir nuvežė ją į Ukmergės ligoninę. Tačiau atvykus į Ukmergės ligoninę GMP darbuotojų laukė nemaloni staigmena.


Patogiausias būdas sužinoti ir pamatyti daugiau turinio - sekti mūsų „Facebook“ puslapį


Štai kaip tolesnius įvykius papasakojo GMP brigados vadovė A.J: „Kovo 20 d. atvežėme kritinės būklės reanimuojamą pacientę (kuri, kaip vėliau paaiškėjo, sirgo ir COVID 19 liga) į Ukmergės ligoninę, tačiau nebuvome įleisti į skubios pagalbos skyrių, nors apie atvežamą sunkios būklės pacientę tarnybiniu telefonu informavau skubios pagalbos skyrių, užrakintų durų ligoninės personalas neatidarė ir po mano keleto skambučių prie durų įrengtu skambučiu. Ligoninės skubios pagalbos skyriaus darbuotoja pasakė, kad mūsų neįsileis ir, kad pacientę galime vežti kur tik norime“.

Toks atsakymas buvo nesuprantamas, nes kritinės būklės pacientė į Ukmergės ligoninę buvo atvežta, vadovaujantis GMP skelbimų lentoje pateiktu vyr.gydytojos Gitanos Čepienės rašytiniu nurodymu.

Pacientė į Ukmergės skubios pagalbos skyrių buvo atvežta jau pritemusios sąmonės, tačiau dar sugebėjo pati kvėpuoti ir reaguoti į aplinkos dirgiklius.

Kadangi pacientės būklė sparčiai blogėjo, ištikimi Hipokrato priesaikai medikai pradėjo ją reanimuoti tuo kuo galėjo t.y. tik GMP brigados turimomis priemonėmis. Reanimuojant dalyvavo trys GMP brigadų nariai. Reanimavimas vyko pagal nustatytų teisės aktų reikalavimus.

„Kadangi tai buvo beprecedentis įvykis, kai GMP atvežtos ir reanimuojamos pacientės neįsileidžia ligoninės skubios pagalbos skyrius,- pasakoja A.J., – vieno iš vairuotojų – paramedikų paprašiau, kad mobiliuoju telefonu nufilmuotų faktą, kad pacientė yra reanimuojama, o ligoninės skubios pagalbos skyriaus durys yra neatidaromos“.

GMP medikai dar gerą pusvalandį bandė gaivinti ligonę, tačiau jos gyvybės neišgelbėjo.

GMP brigados vadovė A.J. tą pačią dieną pateikė tarnybinį pranešimą savo įstaigos vadovei, kuriame paaiškino visas įvykio aplinkybes.

Tačiau 2020 balandžio 22 d. Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja Gitana Čepienė, gavusi ligoninė gydytojos skundą esą ši buvo filmuojama be jos sutikimo paskyrė A.J ir M.S. įspėjimą apie tai, kad jie gali būti atleisti iš darbo, jei pakartotinai padarys tokį patį darbo pareigų pažeidimą.

A.J. ir N.S. nesutiko su šia nuobauda. Savo narių stojo ginti Medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“. Įspėjimas buvo apskųstas darbo ginčų komisijai.

„Sprendimą nufilmuoti situaciją priėmiau įvertinusi faktą, kad pacientę trise reanimavome, o užfiksuoti galimą ligoninės pažeidimą ir galimai nusikalstamą darbuotojų veiklą, buvo būtina būtent siekiant įrodyti, kad mes, GMP darbuotojai, pareigas atlikome tinkamai, veikėme teisėtai, pagrįstai ir rūpestingai.

Be to, tai buvo vienintelis būdas mums įrodyti, kad Ukmergės ligoninės skubios pagalbos skyrius nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, priimti reanimuojamus pacientus.

Kadangi filmavimas truko apie 2-3 min., o pacientė tuo metu buvo ir toliau trijų darbuotojų reanimuojama, tai visiškai neturėjo įtakos pacientės būklės pokyčiams.

Aš, kaip skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė, veikiau būtent taip, kaip nurodyta 2017-11-27 Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr.gydytojos įsakymu Nr. V-114 patvirtintų pareiginių nuostatų 20 p.

Be kita ko, VšĮ Ukmergės ligoninės gydytojos pranešime, kurio pagrindu buvo pradėtas mano darbo pareigų pažeidimo tyrimas, buvo nurodyta, kad ji pati buvo filmuojama be jos leidimo.

Savo paaiškinime informavau, kad filmuota medžiaga bus pateikiama tik ikiteisminį tyrimą dėl įvykio atliekančiam tyrėjui ir prireikus panaudota teisme gynybos tikslais, todėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro tyrėja, atlikdama mano pareigų pažeidimo tyrimą, šios filmuotos medžiagos net nematė. Todėl teigti, kad yra padarytas pažeidimas neturi jokio pagrindo.

Be kita ko, pažymėtina, kad buvo filmuota vieša vieta prieš ligoninės priimamąjį, kurioje filmuoti ar fotografuoti nėra uždrausta.

Taip pat labai svarbu pažymėti, kad Ukmergės ligoninės darbuotojų neveikimu (atsisakymu priimti reanimuojamą pacientę) galimai padarytas teisės pažeidimas, mano ir kitų komandos narių nuomone, pažeidė ne tik pacientės, bet ir visos visuomenės interesus ir teises“, – savo veiksmus aiškino GMP brigados vadovė A.J.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 d. nuostata reglamentuoja, kad „Asmens sutikimo nereikia, jeigu šie veiksmai (asmuo fotografuojamas) yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje.“

Ukmergės ligoninė yra vieša vieta, kurioje yra įrengtos stacionarios vaizdo kameros ir jos pastate bei prieigose leidimo fotografuoti ir filmuoti nereikia.

Buvo filmuojama ne konkrečiai gydytoja, o filmavimas vykdomas siekiant fiksuoti situaciją ir tuo pačiu ginti visuomenės interesą, nes įvykis, kai GMP reanimuojamos pacientės neįsileidžia ligoninė, kuri privalo tą daryti, yra tikrai neeilinis.

Pacientės atstovų nebuvo, nes karantino metu atstovams vykti kartu buvo neleidžiama.

2020 m. birželio 22 d. Darbo ginčų komisijos posėdyje buvo sudaryta taikos sutartis. Všį. Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras įsipareigoja panaikinti įspėjimus A.J ir M.S., o šie – sunaikinti jų turimą vaizdo įrašą visuose turimuose įrenginiuose ir laikmenose, o asmenims, kuriems šis įrašas buvo išsiųstas, pranešti apie jo neplatinimą.

Medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolantos Keburienės stebėjosi kodėl įspėjimai darbuotojams buvo paskirti su jais nepasikalbėjus ir nepasiaiškinus situacijos, tuo labiau, kad įstaigoje veikia profesinė sąjunga su kurios pagalba ir galima greitai ir sėkmingai išspręsti visus su darbo santykiais susijusius klausimus.

Pasak Jolantos Keburienės, kodėl kovo 20 d. GMP reanimuojamos pacientės Ukmergės ligoninė neįsileido yra iki šiol nežinoma.”

BV inf.


TikrojiLietuva.net

Komentarai

Pasidalinti Facebook'e