Moteris liko šokiruota: „Akropolyje“ įsikūrusioje populiarioje drabužių parduotuvėje matavimosi kabinoje išvydo stebėjimo kamerą

Naujausios žinios

Praėjusią savaitę Kauno „Akropolyje“ įsikūrusiose drabužių parduotuvėse apsilankiusi moteris sakė likusi šokiruota pamatyto vaizdo. Per veidrodžius, esančius matavimosi kabinose, ji teigė pamačiusi atsispindint filmavimo kameras. Tuo tarpu parduotuvių atstovai vieningai tvirtina – klientų niekas nestebi, kitu atveju tai būtų tarptautinis skandalas.

Pasijuto nejaukiai

„Ketvirtadienį užėjau į „New Yorker“ parduotuvę, esančią „Akropolyje“, nes ieškojau moteriškos atributikos – reikėjo liemenėlės. Išsirinkau kelias ir nuėjau pasimatuoti. Kai užsidėjusi liemenėlę atsisukau į veidrodį pažiūrėti, kaip atrodo, – tinka ar netinka, ir veidrodyje pamačiau atsispindinčią palubėje pakabintą vaizdo stebėjimo kamerą, mane ištiko lengvas šokas. Pasijutau nejaukiai“, – atviravo kaunietė Daniela.

Pasak moters, minėta vaizdo stebėjimo kamera buvo pakabinta ne virš matavimosi kabinos, o tolėliau,  – parduotuvės salėje. Tačiau, nors ji tiesiogiai ir nefilmuoja žmogaus, esančio matavimosi kabinoje, nes skiria durys, kaunietė spėja – jei ji pati mato vaizdo stebėjimo kamerą atsispindint veidrodyje, vadinasi, kameros fiksuojamame vaizde, tikėtina, gali matytis ir matavimosi kabinoje esantis žmogus.

Nuėjo į skirtingas parduotuves

Vedina smalsumo, Daniela sakė į minėtą parduotuvę užsukusi ir kitą dieną norėdama įsitikinti, ar visose matavimosi kabinose esančiuose veidrodžiuose ji matys filmavimo kameros atspindį – kas žino, gal kitoje kabinoje taip nebus? – svarstė ji. „Į matavimosi kabiną nusinešiau sportinį bliuzoną, jį apsivilkusi atsisukau į veidrodį, o jame pamačiau vėl tokį pat vaizdą kaip ir pirmą sykį – veidrodyje atsispindėjo kamera“, – pasakojo pašnekovė.

Tuo moters tyrimas nesibaigė – ji nusprendė nueiti ir į netoliese esančią parduotuvę „Bershka“. Pasiėmusi pasimatuoti megztinį, ji nupėdino į matavimosi kabiną ir ten apsidairė. „Jei žiūriu į durų pusę, kameros nesimato, bet jei atsisuku į veidrodį, – kamerą galiu matyti kuo puikiausiai. Čia ji pritvirtinta prie ventiliacijos angos“, – detalizavo Daniela.

Suabejojo matavimosi kabinų reikalingumu

Parėjusi namo kaunietė svarstė, kad veikiausiai toks vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymas parduotuvėse – neatsitiktinis. Galimai, jis toks pasirinktas tam, kad būtų lengviau pastebimi vagišiai.

„Gerai, jei matuojamasi tik viršutinius rūbus, bet kaip, pavyzdžiui, pasimatuoti liemenėlę nenusirengus? Kam tuomet reikalingos matavimosi kabinos, jei jose stebima? Tokiu atveju, geriau būtų jas naikinti ir matuotis rūbus parduotuvės salėje. Tada bent jau žinočiau, kad mane stebės tik tie žmonės, kurie tuo metu čia lankysis“, – pasipiktinimo neslėpė Daniela pridūrusi, jog jai kaip niekad knieti sužinoti tiesą – stebimi klientai matavimosi kabinose ar ne?

Sureagavo per jautriai?

Portalo žurnalistams susisiekus su pirmosios parduotuvės, kurioje lankėsi kaunietė, atstovais, šie patikino, kad matavimosi kabinos tikrai nėra filmuojamos.

„Čia juk būtų skandalas, nuskambantis per visą Europos Sąjungą. Jei matavimosi kabinose būtų filmuojama, taip būtų pažeidžiamos žmogaus teisės, nusižengiama įstatymui. Manau, kad moteris per daug jautriai sureagavo. 99 procentais garantuoju, kad ten tikrai nieko nesimato“, – teigė „New Yorker“ atstovė.

Pašnekovė sakė, jog apie tai, kad parduotuvėje klientus stebi vaizdo kameros, yra informuojama specialiu lipduku, esančiu prie įėjimo, tačiau, ji dar kartą pasikartojo, – žmonės esą tikrai nėra stebimi matavimosi kabinose.

Pateikė paaiškinimą

„Aprangos“ grupės atstovas Tadas Marčiukaitis, informuojantis ir su parduotuvėmis „Bershka“ susijusiais klausimais, taip pat patikino, kad minėtose parduotuvėse vaizdo stebėjimas vykdomas griežtai užtikrinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taisykles bei siekiant užtikrinti darbuotojų ir klientų saugumą ir materialinio turto apsaugą.

„Nė vienoje parduotuvėje persirengimo kabinos nėra filmuojamos ar kitaip stebimos. Atsiųstoje nuotraukoje yra ne kamera, o ventiliacijos vamzdžio reguliavimo svirtis. „Aprangos“ grupė gerbia savo klientų privatumą ir užtikrina, kad visose parduotuvėse vaizdo stebėjimas vykdomas laikantis įstatymų reikalavimų ir atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos taisykles“, – kalbėjo T. Marčiukaitis ir pridėjo žodžius patvirtinančią nuotrauką, kurioje matyti jo paminėta ventiliacijos vamzdžio reguliavimo svirtis.

Savo ruožtu Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Levenauskienė akcentavo, jog nors kamerų įrengimu čia veikiančiose parduotuvėse ir jomis surinktų duomenų tvarkymu rūpinasi patys patalpų nuomininkai, jiems visiems galioja giežtas reikalavimas įrengti tik tokius technologinius patalpų stebėjimo sprendimus, kurie užtikrintų pagarbą kliento privatumui, jo asmens duomenų saugumui ir atitiktų visus šalyje galiojančius teisinius reikalavimus.

Asmenų privatumas turi būti gerbiamas

Portalo žurnalistų kalbinta Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė antrino T. Marčiukaičiui sakydama, jog vaizdo duomenų tvarkymui yra taikomi BDAR reikalavimai užtikrinant, kad:

– Vaizdo stebėjimas būtų vykdomas tik teisėtais ir apibrėžtais tikslais, pavyzdžiui, vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas turto ir asmenų apsaugos tikslu;

– Vaizdo stebėjimo kameros būtų montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas tik būtinose stebėti vietose;

– Prie vaizdo įrašų prieitų tik darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam tokia prieiga reikalinga jo funkcijoms atlikti;

– Būtų nustatyta vaizdo įrašų saugojimo trukmė, atsižvelgiant į vaizdo stebėjimo tikslą. Vaizdo įrašų saugojimo trukmė turi būti konkrečiai apibrėžta. Svarbu atkreipti dėmesį, kad saugojimo trukmės neturi lemti vaizdo įrašymo įrenginio talpos techninės galimybės.

Pasak jos, apie vykdomą vaizdo stebėjimą turi būti informuojama: darbuotojai apie vaizdo stebėjimą privalo būti supažindinti pasirašytinai ar kitu informavimą įrodančiu būdu. O kiti asmenys informuojami apie vaizdo stebėjimą pateikiant informaciją informacinėje lentelėje prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną.

„Vykdant vaizdo stebėjimą ypač svarbu atkreipti dėmesį į privačias erdves. Turi būti gerbiamas asmenų privatumas, todėl negali būti filmuojama poilsio zonose, virtuvėlėse, o ypač absoliutaus privatumo reikalaujančiose zonose – tualetuose, persirengimo kambariuose ir panašiai“, – akcentavo R. Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

Šaltinis: diena.lt


TikrojiLietuva.net

Komentarai

Pasidalinti Facebook'e