Kol Lietuvoje taikomi ribojimai, seime prasidėjo masinis algų kėlimas

Naujausios žinios

Seimo valdyba sausį atšaukė keletą buvusių savo sprendimų ir atvėrė kelią gerokai didinti parlamentarų padėjėjų ir kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų algas.

Seimo kanceliarija masiškai priiminėja prieš mėnesį ar pusantro įdarbintų asmenų prašymus didinti pareiginės algos koeficientą, t. y. jų atlyginimus.

Pirminiais skaičiavimais, kai kuriems tarnautojams algos per mėnesį kils keliais šimtais eurų.

Atvėrė šliuzą

Sausio 6 dieną ir sausio 20 dieną Seimo valdyba panaikino ankstesnius savo sprendimus, kurie nustatė konkretų pareiginės algos koeficientą politinio pasitikėjimo tarnautojams: Seimo narių padėjėjams, patarėjams, frakcijų referentams, Seimo pirmininko pavaduotojų ir opozicijos lyderio patarėjams.

Pagal šiuos koeficientus skaičiuojamas pareiginės algos dydis.

Panaikinti sprendimai nustatė, kad frakcijos referentų pareiginės algos koeficientas yra 8,3, Seimo pirmininko pavaduotojų patarėjų – 14, o trijų Seimo nario padėjėjų, patarėjų pareigybių koeficientų suma negali viršyti 21,8.

Juos atšaukus, liko galioti įstatyme nustatyti pareiginių algų koeficientai, o jų maksimali riba yra gerokai didesnė nei buvę koeficientai.

Pavyzdžiui, remiantis valdybos sprendimu, Seimo vicepirmininko padėjėjo pareiginė alga buvo 2478 eurai, o dabar atsiveria galimybė ją pakelti iki 3186 eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių. Frakcijos referento pareiginė alga gali kilti nuo 1469 iki 2389 eurų.

„Jau teikiami su Seimo frakcijų seniūnais suderinti prašymai padidinti Seimo frakcijų referentų pareigines algas iki 9,5 koeficiento ir su Seimo pirmininko pavaduotojais suderinti prašymai padidinti Seimo pirmininko pavaduotojų patarėjų pareigines algas iki 16,5 koeficiento“, – BNS informavo Seimo Spaudos tarnyba.

Padauginus minėtų koeficientus iš bazinės algos dydžio – 177 eurų, matyti, kad šių politinio pasitikėjimo tarnautojų darbo užmokestis kils atitinkamai 185 ir 442 eurais neatskaičius mokesčių.

Analogiškai didės ir Seimo narių padėjėjų, patarėjų darbo užmokestis.

Visiems jiems prie pareiginės algos dar skaičiuojamas priedas už darbą valstybės tarnyboje. Jo dydis priklauso nuo pareiginės algos dydžio – kuo ji didesnė, tuo solidesnis priedas.

Prašymai plaukia

Seimo kanceliarijos duomenimis, per porą savaičių dėl naujų pareiginių algų koeficientų jų padėjėjams, patarėjams gauti 134 Seimo narių teikimai.

„Teikime dažniausiai nurodoma vienos pareigybės koeficientą padidinti iki didžiausio leistino koeficiento – 12“, – atsakyme BNS informavo parlamentas.

Dešimt Seimo narių parašė teikimus padidinti koeficientus, tačiau nepanaudojo viso leistino „krepšelio“.

Be to, parlamentarų padėjėjams Valstybės tarybos įstatyme padaryta išimtis ir leista dirbti daugiau nei vienu etatu, bet ne daugiau kaip pusantro. Tokia galimybe pasinaudojo per 100 žmonių.

Seimo kanceliarijos duomenimis, jų koeficientų vidurkis yra 13,59, arba 2405 eurai per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Pritarė ir valdantieji, ir opozicija

Seimo kanceliarijos skaičiavimu, šiam masiniam politikų padėjėjų algų kėlimui šiemet papildomai reikės maždaug 2 mln. eurų.

Seimo politinio pasitikėjimo tarnautojų darbo užmokesčio fondas šiemet sudaro 10,24 mln. eurų.

Tokiu mastu didinti atlyginimus savo padėjėjams Seimo nariams atsirado galimybė, kai jie pernai gruodį patys tvirtindami 2021 metų biudžetą nubalsavo papildomai skirti 1,584 mln. eurų darbo užmokesčiui.

Nepaisant Vyriausybės prieštaravimo, už šį liberalo Ričardo Juškos siūlymą mygtukus spaudė ir naujųjų valdančiųjų, ir opozicijos atstovai.

Premjerė Ingrida Šimonytė po balsavimo teigė, kad „to­kio ci­niz­mo tur­būt dar ši­to­je ša­ly­je ne­bu­vo“.

Tuomet Seimo narių neįtikino ir finansų ministrės Gintarės Skaistės žodžiai, kad Vyriausybės teiktame biudžeto projekte Seimo politinio asmeninio pasitikėjimo ir karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui papildomai jau skirta 926 tūkst. eurų.

Prie šios sumos pridėjus papildomai skirtuosius, Seimo kanceliarijos darbo užmokesčio fondas šiemet yra didesnis 2,51 mln. eurų nei pernai, ir jis visas beveik bus skirtas politikų komandų narių atlyginimams.

Vietoj didesnės algos – padėka

Algų kėlimas politikų komandų nariams kelia nerimą Seimo kanceliarijoje dirbantiems valstybės tarnautojams, nes jų darbo užmokesčiui didinti šiemet nelieka nė 10 proc. papildomai skirtų lėšų.

Sausį kaip tik vyksta Seimo kanceliarijos tarnautojų darbo vertinimai.

„Kai ateina tas sausio mėnuo ir vyksta vertinimai, jau dešimt metų naudojama ta pati retorika, sakoma: neįsijauskite, nes lėšų nėra. Ir pakelia labai nedaug, pavyzdžiui, 0,5 koeficiento, tai apie 60 eurų su mokesčiais“, – BNS sakė Seimo kanceliarijos Darbo tarybos pirmininkas Mindaugas Skačkauskas.

Jis drauge su parlamente veikiančių profesinių sąjungų pirmininkais kreipėsi į Seimo valdybą, norėdami atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją.

Pasak M.Skačkausko, tarnautojai, gavę vertinimą „labai gerai“, dažniau sulaukia padėkos nei atlyginimo pakėlimo.

„Tikrai dažnai arba nepakeliamas atlyginimas, arba siūlomos kitos skatinimo priemonės, numatytos Valstybės tarnybos įstatyme – padėka, vardinė dovana arba papildomos atostogų dienos.

Tai demotyvuoja didelę dalį tarnautojų ir darbuotojų, kai vadovas įvertina darbą labai gerai, sako: esi šaunuolis, gerai dirbai, gausi penkias atostogų dienas. Tačiau turint galvoje, kad daugelis mūsų tarnautojų turi 20 metų darbo stažą, tų atostogų ir taip turi pakankamai, jas net sunku panaudoti“, – BNS sakė Darbo tarybos vadovas.

Tačiau turint galvoje, kad daugelis mūsų tarnautojų turi 20 metų darbo stažą, tų atostogų ir taip turi pakankamai, jas net sunku panaudoti.

Jis atkreipė dėmesį, kad ir pareiginės algos koeficientai Seime dirbančių žmonių yra mažesni nei tokias pat pareigas einančių kitų darbuotojų.

„Kai įsigaliojo naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas, politinio pasitikėjimo tarnautojams, ne tik Seimo, bet ir kitų institucijų, koeficientai pakilo labai ženkliai.

Pavyzdžiui, Seimo vicepirmininkų patarėjai turėjo koeficientą 14, o Seimo kanceliarijoje yra apie šimtas patarėjų, tai yra kas antras valstybės tarnautojas, nė vienas tokio neturi, nors dirba 30 metų. O neturi, nes per vertinimus negauna koeficiento pakėlimo“, – sakė M.Skačkauskas.

„Tokia situacija netenkina tarnautojų ir darbuotojų. Atrodytų, kad Seimo kanceliarija turėtų būti patraukliausia institucija iš valstybės tarnybos, palyginti su ministerijomis, kitomis įstaigomis, bet dažnai būna, kad net Seimui atskaitingos institucijos turi aukštesnius koeficientus negu mūsų tarnautojai“, – teigė jis.

Padėjėjai verti didesnių algų

Už Seimo kanceliariją atsakingas parlamento vicepirmininkas konservatorius Paulius Saudargas BNS sakė jau paprašęs savo komandos nariams didinti algas.

„Tai žinoma. Žmonės dirba tikrai labai daug, jie savo atlyginimą užsidirba gerokai didesnį nei gauna. Jie verti tikrai daug“, – sakė jis.

Pasak parlamentaro, politinio pasitikėjimo tarnautojai dirbdami Seimo nariui neskaičiuoja darbo valandų ir krūvio.

Ir jis, ir opozicijai priklausantis Seimo vicepirmininkas „darbietis“ Andrius Mazuronis pabrėžė, kad Seimas, gruodį skirdamas papildomų lėšų kanceliarijai, nurodė, jog jos turi būti numatytos politinio pasitikėjimo tarnautojų darbo užmokesčiui didinti.

„Valdyba tik įgyvendina Seimo valią, kurią jis išreiškė gruodžio mėnesį“, –

„Darbietis“ taip pat jau pasiūlė jo komandos nariams taikyti didesnius pareiginės algos koeficientus ir vylėsi, kad jie į rankas gaus kokiais 200 eurų daugiau.

Ir P.Saudargas, ir A.Mazuronis tvirtino, kad kai kuriems politinio pasitikėjimo tarnautojams Seime anksčiau taikyti mažesni koeficientai nei įstatyme numatyti, todėl šis didinimas buvo būtinas.

„Dabar jie pirmą kartą realizuoti tokie, kokie turėtų būti“, – teigė P.Saudargas.

„Seimo nario padėjėjo atlyginimas į rankas yra 650–700 eurų. Tai nėra ta suma, už kurią galėtumei rasti rašantį žmogų“, – sakė A.Mazuronis.

Anot P.Saudargo, iš papildomų poros milijonų keli šimtai tūkstančių eurų liks ir Seimo kanceliarijos darbuotojų atlyginimams didinti.

„Sutinku, kad ir jiems reikia didinti, palyginti su ministerijų darbuotojais, jų koeficientai mažesni, nors Seimas, kaip ir vyriausia institucija, ir čia dirbti turėtų kvalifikuoti darbuotojai“, – BNS sakė P.Saudargas.

A.Mazuronis teigė, kad Seimo valdyba detaliai panagrinės, kiek iš tiesų uždirba parlamento tarnautojai.

„Seimo kanceliarija gauna ne tik pareiginę algą, bet ir priedus. Matyt, reikėtų būti sąžiningiems iki galo ir žiūrėti ne tik koeficientų vidurkius, bet ir galutinę sumą, kuri išmokama mėnesio pabaigoje“, – tvirtino jis.

Seimo kanceliarijos duomenimis, sausį čia dirba 431 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, 233 karjeros valstybės tarnautojai,168 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Šaltinis: 15min.lt


TikrojiLietuva.net

Komentarai

Pasidalinti Facebook'e